KOMMUNIKATÖREN: GEOMETRI ÅK 2

Denna vecka jobbar vi med geometriska former, vi har gjort självskattningar där vi själva värderar vilka geometriska former vi vet namnet på. Vi har gjort sorteringsövningar och så har vi använt oss av strukturen Fråga, fråga, byt för att befästa kunskaperna.

För att ytterligare träna de geometriska formerna och samtidigt träna elevernas samarbetsförmåga provade vi arbeta med strukturen Kommunikatören. Eftersom eleverna är så små och det var första gången vi använde oss av denna struktur så använde jag en förenklad version av den. Istället för att ha 3 roller (aktiv lyssnare, kommunikatör och observatör) så använde jag endast 2 av dessa – aktiv lyssnare och kommunikatör.

Jag började lektionen med att repetera några av de geometriska formerna. Jag visade en bild med olika geometriska former olika färger. Därefter ställde jag frågor till eleverna som ”vilken färg har den största cirkeln? och ”vilken färg har den minsta triangeln?”. Slutligen, innan eleverna fick börja med övningen modellade jag och en annan elev hur man skulle arbeta. Jag ställde frågor och eleven ställde kontrollfrågor.

Sedan delade jag in eleverna i par, den ena eleven fick den vänstra av dessa bilder och den andra eleven fick bilden till höger. Samma bild, men en av bilderna är färglagd. Eleverna fick inte se varandras bilder utan eleven som hade bilden med färg var tvungen att kommunicera till sin kompis hur hen skulle måla. De fick då använda sig av namnen på de olika geometriska formerna, men även använda sig av största/minsta och för eleverna som är relativt nyanlända var det också en chans i att träna vad de olika färgerna hette.

Ni kan få inblick i vår arbete på skolan.

Veckobrev v.10

Hej alla föräldrar!

Den här veckan har vi arbetat med  vår läsebok, svarat på frågor, tränat på att skriva meningar med stor bokstav och punkt. Vi har varit på Märsta bibliotek och varje elev har lånat en bankbok som han/hon ska läsa varje morgon. Vi fröknar hoppas att alla elever blir inspirerade och vill läsa mera.

I matte har vi tränat på tal mellan 1-1000. Vi har övar symmetri och jobbat med att kunna läsa av en diagram. Eleverna har gjort egna tabeller och diagram om vilken är deras favorit djur, mat m.m. Vi har pratat om klot, pyramid och rätblock.

I engelska har vi fortsätt träna hur olika hus djur heter och ställa frågor till varandra på engelska. (Have you got a pet? Yes I have;No I have not).

I SO har vi pratat om olika kontinenter och hur en karta ser ut. Vi har ritat en enkel karta på klassrummet. Vi har tittat på en film om allemansrätten.

Nästa vecka:

Tisdag 14/3 ska vi gå till Kulturskolan (kl.12.15- ca kl.13.15). Det kan ta lite tid tills vi kommer tillbaka till skolan, så vi är kanske på Tingvalla kl.13.45. Vi ska sjunga på scen allihopa och lyssna på andra skolklasser.

På torsdag har vi idrott. Eleverna behöver ombyte, inneskor, handduk  och vattenflaska.

Vi har en elev som fick vattkoppor.

Tisdag 21/3 är skolan stängd. Fritids är öppen som vanlig. Ni kan gärna mejla till mig om er barn är ledig.

Tack alla föräldrar att ni lyssnar på oss fröknar och pratar med era barn när det behövs. Ni är fantastiska!

Med vänlig hälsning  Elena och Jenny

Veckobrev v.8

Hej alla!
Den här veckan var riktigt roligt och vi har fått möjlighet att besöka naturskolan och lära oss mera om rymden och alla planeter.
Eleverna var riktig glada och vi hade en riktig mysig stund tillsammans.
Nästa vecka är det sportlov. Fritids är öppen som vanlig för dem elever som har anmält sig. Tack alla föräldrar att ni har skickat så mycket fika med era barn så många bjöd sina kompisar. Det var riktigt snällt!